اخبار ریلی

اخبار ریلیوبلاگ

چکاپ پزشکی مسافران نوروزی و ردیابی بلیط قطار با کمک یک ربات

در بیست‌وهشتمین جلسه ستاد خدمات سفر به استفاده از مشوق‌هایی نظیر چکاپ پزشکی برای توقف مسافران در ایستگاه‌های بین‌راهی نوروز پرداخته شد. پیرحسین کولیوند - سرپرست اورژانس کشور در بیست‌ و هشتمین جلسه ستاد خدمات سفر اظهار داشت: بسیاری از...